Museum De Kijkzolder.


ONZE COLLECTIE

Onze museale collectie omvat vele objecten
Er is veel interessants en waardevols te zien.

(klik op de foto's voor de vergroting)Het parochiemuseum De Kijkzolder bezit vele objecten, welke tezamen een beeld geven van de katholieke godsdienstige cultuur vóór 1965. Een aantal voorwerpen zijn van belangrijke cultuurhistorische waarde, zoals de liturgische kleding.Koormantel, rijkelijk versierd met goudbrokaat, vermoedelijk uit de 17de eeuw.


Een belangrijk bezit vormt de collectie:

schoolplaten en godsdienstmateriaalDe godsdienstlessen op school werden in die jaren o.a. ondersteund door de bijbelplaten van frater Bellarminus Mol. In iedere school, in de klaslokalen hingen deze platen. De hele kostbare collectie, twee kisten vol, werd ons geschonken door de vroegere Mariaschool te Wijchen.Naast deze platen is er veel materiaal, dat een beeld geeft van de godsdienstlessen op de toenmalige lagere school. Daarin ziet u o.a. leesboekjes, kleurrijke plaatjes van Bijbelse taferelen voor de flanelborden, de verschillende catechismussen, en natuurlijk albums vol met allerlei godsdienstige prentjes, die een kind kreeg als het iets goeds gedaan had.


Een trots bezit
(klik op de foto voor een vergroting)We hebben een prachtige collectie kleurrijke heiligenbeelden. Een groot aantal ook onder glazen stolpen. Stuk voor stuk hebben ze in huiskamers gestaan en er stond vaak een kaarsje voor te branden. Zo rekenden mensen op de bescherming van de heiligen.


En al die andere objecten
(klik op de foto voor een vergroting)


De meeste voorwerpen ontlenen hun waarde aan de doelstelling van ons museum nl. om een beeld te geven van het kerkelijk godsdienstig leven van een parochie, van parochianen en gezinnen in de tijd van het Rijke Roomse Leven.


Typisch katholiekHet ligt voor de hand, dat u in ons museum allerlei zaken kunt zien, die exemplarisch zijn voor de katholieke cultuur. Geïnspireerd door het geloof zijn er grote en kleine kunstwerken ontstaan. Ook gewone kerkelijke huisartikelen zijn vaak van mooie kwaliteit en hebben cultuur-historische waarde.

Typisch katholiek zijn zeker de kruisbeelden met het corpus van de gestorven Jesus. Daar hebben we een grote verzameling van. Sommige zijn van grote waarde, andere zijn in massaproductie gemaakt.

En natuurlijk is er veel kitsch, zeker tussen de souvenirs, die meegebracht werden van bedevaarten naar Lourdes, Kevelaer en andere oorden.