Museum De Kijkzolder.


De Specials in ons museum

Onze collectie kent vele soorten attributen, die allen een min of meer grote rol gespeeld hebben in de godsdienstige beleving van gelovigen. Al die objecten dragen bij om de bedoeling  van ons museum tot uitdrukking te brengen. Daarin laten we zien hoe kerk en geloof het leven van parochianen, gezinnen en soms van een heel dorp van de vroege morgen tot de late avond bepaalden. 


In die grote verzameling treffen we bijzondere collecties van dezelfde soort voorwerpen. Denk maar aan de rozenkransen. Met enige regelmaat richten we daarvoor speciaal een tafel en wand in. Een “Special”, waarin ons museum de bijzonderheden van zo’n speciale collectie toont.


Zo hebben we in het verleden “Specials” getoond o.a. over * rozenkransen; * kruisbeelden;  * bidprentjes; * kerstprentjes; * engelen en * kerststallen. Het zijn kleine, mooi uitgebeelde exposities met een grote informatieve waarde.


Onderstaand meer info over onze huidige Special Weg van...Lijden.


Telkens als we een Special tonen wordt dat hier vermeld.

WEG VAN ... LIJDEN


We denken vooral aan de weg die Christus afgelegd heeft voor zijn dood: De Kruisweg.


Deze lijdensweg is in vele vormen op schilderijen en in beeldhouwwerken uitgebeeld en krijgt in kerken vooral veel aandacht in de Goede Week. Gelovigen overdenken het lijden van Christus door stil te staan bij kruisen of lijdenstaferelen, kruiswegstaties.


Museum De Kijkzolder laat U de kruisweg zien van weleer uit de Emmanuelkerk Wijchen en die van het vroegere zorgcentrum Sint Jozef.


Uniek is de kruisweg die Pierre Eijck, Salesiaan, maakte. Hij ruimde in zijn voorstellingen een grote plaats in voor kinderen en actualiseerde daarmee de staties.

Zeker de moeite waard om daarom De Kijkzolder te bezoeken.