Museum de Kijkzolder.


ENGELEN

Logés op De Kijkzolder…

Verrassend hoeveel logees op De Kijkzolder zijn neergestreken! Naast het vertrouwde beeld van het kerkelijk en godsdienstig leven uit de vorige eeuw is nu een groot gedeelte ingericht voor engelen. De wisselcollectie laat zien dat engelen altijd al een grote rol in het godsdienstig leven van mensen spelen, in het verstaan van God, het Goddelijke.


We vertellen U over het begrip “engelen”, hun geschiedenis, de rangorde, hun betekenis, de verschillende met name genoemde engelen in het oude en nieuwe testament.


Wat is waar en niet waar in de engelenwereld? Duidelijk is dat heel veel zaken door elkaar lopen en er allerlei verhalen in de literatuur te vinden zijn, allerlei afbeeldingen in de kunst..


In de bijbel, het oude testament is sprake van engelengroepen: serafijnen, cherubijnen, aartsengelen, gewone engelen, machten enz. In het nieuwe testament is het Paulus, die in de brieven de engelen indeelt in negen soorten engelen, 9 engelenkoren.


De gewone engelen, waaronder de engelbewaarders, staan het dichtst bij de mensen. De meest onbekende engelenkoren zijn voor ons de tronen, heerschappijen, krachten, machten en overheden. Ook al kennen we ze niet, we noemen ze wel vaak, bijv. aan het eind van de prefatie waar we zeggen…: “met alle engelen, machten, krachten, met allen die staan voor de troon”. In de traditie van de kerk is zoiets als een engelenleer ontstaan. Kijk maar eens in een oude catechismus. Een zekere Dionysius (5e eeuw) heeft al die engelengroepen in kaart gebracht en hun rol en betekenis uitgewerkt.


Tegenwoordig kom je engeltjes in allerlei afgeleide vormen tegen, ze brengen wel een boodschap over. Hebt U wel eens een engel ontmoet? Een engel op uw schouder gehad? Laat het ons gerust weten of schrijf er over. Kom in elk geval eens naar “De Kijkzolder”. Daar ontmoet U vast een paar engelen…..! Kinderen kunnen er zelfs een engel kleuren of uitknippen.

Engelenmuziek klinkt bescheiden op de achtergrond.